Undervisning

Holdundervisning

1 times ugentlig undervisning, samt fri brug af hal og udendørsbaner: kr 300,- pr. mdr.
2 timers ugentlig undervisning: kr 500,- pr. mdr.
Kontakt Mette Stokbæk Simonsen: 30 29 54 40

Banekort

Giver ret til fri brug af hal og udendørsbaner, kr. 200,- pr. mdr.
Et banekort følger rytteren, og rytteren må ride to heste pr. banekort. Hvis man er to ryttere om én hest, skal begge ryttere have banekort.

Undervisning på rideskolehest/pony

Ryttere som rider på rideskolehest bedes møde ½ time før undervisningsstart for at gøre hesten/ponyen klar.
Har man ikke egen hest/pony, må man ikke benytte rideskolens faciliteter ud over undervisningen.

Halvpart af rideskolehest/pony

Det er muligt at have halvpart i en rideskolehest/pony. Dette indebærer, at man må ride på rideskolens arealer hver lørdag og søndag. Derudover har man førsteret til stævner. Det er obligatorisk, at man modtager min. 1 times undervisning om ugen.
Prisen er 350 kr. pr. måned ekskl. undervisning.

Læs mere her

Leje af heste/ponyer

Det er muligt at leje heste/ponyer til diverse stævner og ringridninger. Pris pr. gang kr. 50,-
Leje af hest/pony aftales med Mette Stokbæk Simonsen: 30 29 54 40

Retningslinjer vedr. undervisning.

Man meddeler til underviseren såfremt man er forhindret i at møde op. Timer som ikke benyttes refunderes ikke.
Aftaler om timer er bindende. Antal og fordeling aftales med underviseren. Ønskes aftalen ophævet eller ændret skal dette ske senest den 20. i måneden forud. Timerne betales månedsvis forud.
Ved springundervisning indendørs hjælper man ridelæreren med at stille banen op samt afrydning.

Bemærk: Al færdsel og omgang med hestene er på eget ansvar. Det påhviler derfor rytterne at være ulykkesforsikret.