Medlemskab

Alle der får undervisning, eller benytter sig af Bolderslev Rideklubs faciliteter og arealer, skal være medlemmer.

Medlemskontingent

  • Unge under 25 år: kr. 350,- pr. år.
    • Opkrævning: ½ årlig á kr. 175,-
  • Personer over 25 år: kr. 500,- pr. år.
    • Opkrævning: ½ årlig á kr. 250,-

Medlemskontingent opkræves to gange årligt, første halvdel d. 1. januar og sidste halvdel d. 1. august.
Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Vi gør opmærksom på, at alle rideklubber betaler en afgift til Dansk Rideforbund på kr. 70,- pr. medlem pr. år.
Denne afgift er inkluderet i kontingentet.