Undervisning

Ansvarlig for undervisning er Ditte Boe Sørensen: 71 15 73 13

Holdundervisning

1 times ugentlig undervisning: kr. 300,- pr. mdr.
2 timers ugentlig undervisning: kr. 500,- pr. mdr.

Holdundervisning udbydes kun af Bolderslev Rideklub. Det er således ikke tilladt at oprette et hold uden om BOOR med egen ridelærer.

Banekort

Giver ret til fri brug af hal og udendørsbaner, kr. 200,- pr. mdr.
Et banekort følger rytteren, og rytteren må ride to heste pr. banekort. Hvis man er to ryttere om én hest, skal begge ryttere have banekort.

Undervisning på ride­skole­hest/pony

Ryttere som rider på rideskolehest bedes møde ½ time før undervisningsstart for at gøre hesten/ponyen klar.

Halvpart af rideskolehest/pony

Det er muligt at have halvpart i en rideskolehest/pony. Dette indebærer, at man må ride på rideskolens arealer hver lørdag og søndag. Derudover har man førsteret til stævner. Det er obligatorisk, at man modtager min. 1 times undervisning om ugen.
Prisen er 350 kr. pr. måned ekskl. undervisning.

Læs mere her

Leje af heste/ponyer

Det er muligt at leje heste/ponyer til diverse stævner og ringridninger.
Pris pr. gang kr. 50,-

Retningslinjer vedr. undervisning.

Man meddeler til underviseren såfremt man er forhindret i at møde op. Timer som ikke benyttes refunderes ikke.
Aftaler om timer er bindende. Antal og fordeling aftales med underviseren. Ønskes aftalen ophævet eller ændret skal dette ske senest den 20. i måneden forud. Timerne betales månedsvis forud.
Ved springundervisning indendørs hjælper man ridelæreren med at stille banen op samt afrydning.

Bemærk: Al færdsel og omgang med hestene er på eget ansvar. Det påhviler derfor rytterne at være ulykkesforsikret.