Undervisning

Ansvarlig for undervisning er Ditte Boe Sørensen: 71 15 73 13

Holdundervisning

1 times ugentlig undervisning: kr. 300,- pr. mdr.
2 timers ugentlig undervisning: kr. 500,- pr. mdr.
½ times ugentlig trækkerhold: kr. 150,- pr. mdr.

Holdundervisning udbydes kun af Bolderslev Rideklub. Det er således ikke tilladt at oprette et hold uden om BOOR med egen ridelærer.

Undervisning på ride­skole­hest/pony

Ryttere som rider på rideskolehest bedes møde ½ time før undervisningsstart for at gøre hesten/ponyen klar.

Retningslinjer vedr. undervisning.

Man meddeler til underviseren såfremt man er forhindret i at møde op. Timer som ikke benyttes refunderes ikke.
Aftaler om timer er bindende. Antal og fordeling aftales med underviseren. Ønskes aftalen ophævet eller ændret skal dette ske senest den 20. i måneden forud. Timerne betales månedsvis forud.
Ved springundervisning indendørs hjælper man ridelæreren med at stille banen op samt afrydning.

Bemærk: Al færdsel og omgang med hestene er på eget ansvar. Det påhviler derfor rytterne at være ulykkesforsikret.